DONASI BUKU OLEH IBU MAYA SIRAT

Gerakan Anak Indonesia Suka Baca (Gerai Kaca) mengucapkan terima kasih dan salut kepada ibu Maya Sirat<https://www.facebook.com/maya.sirat> yang telah mendonasikan 191 buku untuk di sumbangkan kepada anak anak SD.