Rapat Awal Tahun

Gerai Kaca mengadakan rapat awal tahun untuk merancang program program tahun 2015